Download

 

MEHATO E 8 EA HO KENYA KOPO EA MATSELISO

 

Download document


LEKOLA DINTLHA TSA HAO

 

Read more


Download

 

MOTJHA WA TEKOLO-BOTJHA

 

Download document


Download

 

TLHALOSO YA DITEFO TSA DITSHWANELO

 

Download document


Download

 

KAKARETSO YA TOKOMANE YA MOTHEO YA TERASTE YA TSHIAMISO

 

Download document


Download

 

LEANO LA BAHLABA-MOKGOSI

 

Download document


Download

 

FOROMO YA TOKOLLO KE BAETSI BA DITLELEIME TSEKONG YA SEHLOPHA YA SILIKHOSISI

 

Download document


Download

 

RE BOTSE DIPOTSO TSA HAO

 

Download document


Know the facts: About the Tshiamiso Trust


Know the facts: Who is or isn't eligible


Know the facts: How to check your details


Know the facts: How to submit a claim


Know the facts: How to book an appointment


Know the facts: About the documents you need for your appointment


Know the facts: About the review and approval process