Die Trust beveel aan dat mense wat ’n eis wil indien eers self nagaan of hulle aan die vereistes voldoen om ’n suksesvolle eis by die Trust in te dien.

Deur u SA ID-nommer of bedryfsnommer in te voer, kan u self nagaan of u besonderhede op die Tshiamiso Trust se databasis bestaan en bevestig of u dalk kwalifiseer om ’n eis by die Trust in te dien.

Let wel: Wanneer u u selfoonnommer op die stelsel invoer, moet u nie u landkode insluit nie. Tik asseblief net die nommer in, byvoorbeeld: 084 555 555 
 • Die gebruik van die “Check Your Details” (gaan u besonderhede na)-nutsmiddel is nie deel van die indiening van ’n eis nie, maar eerder ’n manier waarop potensiële eisers kan nagaan of hulle aan die vereistes voldoen om ’n eis in te dien.
 • Hierdie nutsmiddel sal die Trust ook help om te bepaal of daar genoeg inligting aangaande ’n potensieel kwalifiserende eiser is om ’n eis te ondersteun.
 

Wie kan eis?

Dit is belangrik om daarop te let dat slegs mense wat voldoen aan die voorwaardes wat in die Trustakte uiteengesit word, kwalifiseer om vergoeding by die Tshiamiso Trust te eis.

U kan moontlik vir vergoeding kwalifiseer:

 • As u by een van die myne gewerk het wat HIER gelys word
 • Gedurende die kwalifiserende tydperk, m.a.w. enige tyd tussen 12 Maart 1965 en 10 Desember 2019
 • En as u silikose of TB opgedoen het terwyl u risikowerk gedoen het
 • OF as u die afhanklike (vrou, lewensmaat of kind) van so ’n mynwerker is wat oorlede is

Die volgende dokumente is nodig om ’n eis in te dien:

 • Geldige bewys van identifikasie (bv. Suid-Afrikaanse ID-dokument [ID-boekie of kaart] of paspoort of geldige buitelandse nasionale identifikasiedokument)
 • SADC-paspoort (as die eiser een het)
 • Bedryfskaart (Makhuluskop-kaart)
 • Dokumente oor diensrekord – werksgeskiedenis, onder andere ’n ou paspoort met maatskappystempels, salarisstrokies, mediese rekords, ens.
 • In die geval van ’n sterfte-eis: ’n doodsertifikaat, post-mortem-verslag of ander mediese inligting in verband met die mynwerker, en bewys van verwantskap, bv. huweliksertifikaat.  Die afhanklike moet ook sy of haar geldige identifikasiedokument en die oorledene se identifikasiedokument verskaf.

Baie belangrik!

 
 • Dit is GRATIS om te eis
 • U hoef niemand te betaal om u te help om ’n eis in te dien nie
 • Wees asseblief versigtig! SLEGS die Trust kan eise verwerk en sal weet of ’n eiser op vergoeding geregtig is
 • Ons versoek alle potensiële eisers om asseblief geduldig te wees, aangesien duisende mense se eise verwerk moet word en dit tyd sal neem om elke eis af te handel.